SPONSORLUSEST

Magaziin on võtnud enda südameasjaks eelkõige toetada puudustkannatavaid lapsi ning nende abistamisega seotud organisatsioone. Võta ühendust järgmistel kontaktidel, et oma mõtetest rääkida: Margit Lukka, e-post: margit.lukka@kpg.ee,
tel: 5552 0126.

Samas paneme õla alla ka piirkondliku kultuuri- ja spordielu edendamisele ning viimase puhul kujuneb vastus sponsorlustaotlusele järgneva põhjal:

 • sponsorluspartneri valikul kaalume, mida koostöö meile vastu annab ning kui palju see suurendab Magaziini nähtavust meedias, veebis, paberväljaannetel;
 • kaalume, kui oluline on toetatav projekt meie sihtgrupi jaoks;
 • eelistame regulaarseid projekte, mis toimuvad kord aastas;
 • eelistame organisatsioonide toetust üksikisikutele;
 • sponsorlust pakume toodetes.

Sponsorlustaotlust ootame 1 kuu enne projekti algust ning sisaldama peaks see järgnevat infot:

 • toetatava projekti lühikirjeldus – eesmärk, toimumise aeg, eeldatav osalejate arv;
 • ootused meile – milliseid tooteid, kui palju;
 • ülevaade, kuidas sponsorlustooteid kasutatakse, kelle tarbeks;
 • meie võimalused enda nähtavaks tegemiseks antud projekti raames;
 • taotluse esitaja ja organisatsiooni nimi, kontaktandmed (telefon, e-post).

Sponsorlustaolust ootame e-postile: margit.lukka@kpg.ee. Vastuse taotlusele anname nädala jooksul.

Pärast projekti lõppemist:

 • avaliku ürituse puhul soovime fotosid, kus on näha ka meie banner;
 • bännerit soovime tagasi puhta ning kuivana.

Loome koos positiivseid hetki!